A társaság elnevezése:MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:MR Lakásalap Nkft.
Jegyzett tőke:3,000,000 Ft
Tulajdonosi jogokat gyakorló felettes szerv:Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (50%)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány (50%)
A cég székhelye:1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
A cég telephelyei:
Hivatalos e-mail cím:info@mrkl.hu
A társaság cégjegyzékszáma:01-09-384606
Adószáma:29254143-2-41
Statisztikai számjele:29254143-6820-572-01
A cég ügyvezetői:Lutár Balázs Ádám, Major Gábor
A képviselet módja:együttes
A társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A társasági szerződés kelte:legelső bejegyzés: 2021. 04.27.
A társaság működésének időtartama:határozatlan
Felügyelő bizottsági tagok:Hegedüs József, Juhász Márton, Lantos Szilárd
Cégjegyzésre jogosultak:– Lutár Balázs Ádám – ügyvezető
– Major Gábor – ügyvezető
– Dr. Balogh Tamás
– Hrabala Csilla
– Thummerer Péter
– Szili Anita
– Dr. Novák István
– Mező Réka
– Légár György
– Hemrik Magdolna Ágnes
– Demeter Judit
– Kovács Péter Imre
– Tar Lajos
– Dr. Fodor Tamás