Közbeszerzés tárgyaKözbeszerzés tervezett mennyiségeKözbeszerzésre irányadó eljárási rendTervezett eljárás fajtájaEljárás megindításának tervezett időpontjaSzerződés teljesítésének várható időpontja
1.Gépjármű lízing10 dbnemzeti eljárásrendKbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
2022. II. negyedév2022. II. negyedév
1.Építési beruházás280 db
nemzeti eljárásrenddinamikus beszerzési rendszer létrehozása2022. II. negyedév2022. IV. negyedév
2.Mentori szolgáltatások1 db
uniós nemzeti eljárásrendnyílt eljárás
2022. II. negyedévhatározatlan idő 2024. II. negyedév
3.Külső és belső takarítás és kapcsolódó
szolgáltatások
250 db
nemzeti eljárásrendKbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
2022. II. negyedév2022. IV. negyedév
4.Személygépjárművek
beszerzése
16 dbúniós eljárásrendnyílt2022. I. negyedév2022. II. negyedév
5.Építési beruházás
(Karbantartás, javítás
felújítás)
788 dbuniós
eljárásrend
nyílt2022. IV.
negyedév
2024. I.
negyedév
6.Építési beruházás
(Karbantartás,
kéményfelújítás)
112 dbuniós
eljárásrend
nyílt2022. IV.
negyedév
2024. I.
negyedév
7.Építési beruházás
(Karbantartás,
villamos szakipari
munkák)
436 dbuniós
eljárásrend
nyílt2022. IV.
negyedév
2024. I.
8.Biztosítási szolgáltatás3900 dbnemzeti
eljárásrend
Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)
2022. IV.
negyedév
2024. I.
negyedév
9.Informatikai modulok
tervezése és
rendszerfejlesztés
4 modul és
120
embernapnyi
fejlesztés
nemzeti
eljárásrend
Kbt. 98. § (1)
bekezdés
(hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
eljárás)
2022. IV.
negyedév
2023. IV.
negyedév

Az 1. sor törlésre kerül és a 4. számú sorban kerül feltűntetésre, mivel mérlegelve a feladatellátáshoz szükséges gépjárművek beszerzésének lehetőségeit a vásárlás a Társaság számára kedvezőbb megoldás, tekintettel arra is, hogy a támogató szervezetek irányába a költségelszámolás biztosítható.

A 2. számú sor módosításának indoka: A beszerzés mentori szolgáltatás a Közbeszerzési törvény 3. melléklete szerinti Szociális és egyéb szolgáltatásnak minősül, és az eljárás előkészítése során a becsült értéke – amelyet a végleges szerződéses érték is alátámasztott – a nemzeti értékhatár alatt maradt.

Az 5-9. számú sorok módosításának indoka: A Társaság működése során évközben felmerülő beszerzési igények, amelyeket nem tervezett a 2022 évi közbeszerzési terv elkészítésekor, mivel azok 2023 évre vonatkozó működéshez, illetve feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási, beruházási elemeket tartalmaznak.

Az ingatlanok felújítása, illetve bontása tárgyában kialakított Dinamikus Beszerzési Rendszer mellett a 2023 évtől tervezett karbantartási, beruházási tevékenységek biztosítására keretszerződéssel szerződött partneri struktúra kialakítása indokolt, mely ingatlanok felújítását is lehetővé teszi. A keretszerződött partneri struktúra várhatóan gyorsabb reagálást és rugalmasabban alakítható fókuszú működési kapacitás rendelkezésre állását teszi lehetővé a magyarországi uniós régiók szerint részajánlattételi lehetősséggel.

A 6. illetve 7. számú sorok szakipari tevékenységek biztosítása közvetlen erre szakosodott ajánlattevői kör megszólításával, keretszerződéssel költséghatékonyabban és rugalmasabban kezelhető.

A 8. számú sorban szereplő asszisztencia biztosítás beszerzése révén a bérbeadói felelősségi körbe tartozó vészelhárítási ügyek vonatkozóan 24 órán belül kezelhetőek:

  • dugulás elhárítás
  • gázvezeték szerelés
  • villanyvezeték szerelés
  • vízvezeték szerelés
  • tetőfedés

A 9. sor módosításának indoka: a működés során felmerülő, előre nem látható igényekhez szükséges igazítani a meglévő informatikai rendszerünket.