Igen, azzal a kitétellel, hogy a vételárból Maradványvagyon-hasznosító Zrt. felé fennálló tartozásrészt kell először rendezni.