Örökölni nem lehet az ingatlant, mivel az nem a bérlő tulajdona. A bérleti szerződést az arra jogosult személy folytathatja. Egyéb esetben lezárjuk a szerződést.

A Bérlő halála a bérleti jogviszonyt nem szünteti meg, a lakásbérleti jogot a Bérlővel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a Bérlő, illetve a Bérlővel még életében együtt lakó gyermeke folytathatják. Ebben az esetben az eredeti szerződéses jogviszony – a Bérlő személyében bekövetkezett változással – jogfolytonossá válik.