A jogszerűen együttlakó személyek szívességi lakáshasználónak minősülnek, akiknek lakáshasználati jogosultságáról Bérlők a jogszabályi keretek között szabadon dönthetnek. Az Ingatlanban jogszerűen tartózkodó személyek tekintetében történő változást Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadó felé írásban bejelenteni.

A bérlő a Kormányhivatal illetékes csoportjánál személyesen kezdeményezze a lakcímrendezési eljárást.

Amennyiben kérése lenne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. címre. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű bérlőazonosítóját!