Abban az esetben van erre lehetőség, ha a vételárból rendezi a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. felé fennálló tartozását teljes összegben.