A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Magyar Református Szeretetszolgálat a lakhatási tevékenységeik összefogása érdekében 2021-ben megalapította az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. Első kiemelt feladata a Nemzeti Eszközkezelő Program szociális bérlakásprogramjának átvétele volt.

A Karitatív törvény (2021. évi LXXXVI. törvény) értelmében 3912 lakott ingatlan (2886 lakóház és 1026 lakás) került az MR Közösségi Lakásalap birtokába és kezelésébe, amelyek megközelítőleg 15.000 főnek adnak otthont. Ezen felül 2363 (1680 lakóház és 683 lakás) üres ingatlan is az MR Közösségi Lakásalaphoz került. Az ingatlanok az ország közel 1400 településén szétszórva találhatóak, az ingatlanok mindössze negyede társasházi vagy szövetkezeti lakás. 2023. február 1-jén a 1671/2023. (XII.23.) Kormányhatározat értelmében további 69 ingatlan került a Társaság tulajdonába. A törvény lehetővé teszi, hogy a megkapott ingatlanvagyonnal szabadon gazdálkodjon szociális bérlakásprogram fenntartása és fejlesztése érdekében.

2022-ben az ingatlanportfólió műszaki állapotfelmérése megtörtént és kialakításra kerültek azok a keretek, amelyek lehetőséget adnak a portfólió optimalizálására. Ennek két fő iránya az ingatlanok bérleti konstrukcióban történő hasznosítása, illetve az értékesítés. Az MR Közösségi Lakásalap elindulása óta, 2022-ben 8, 2023-ban további 50 ingatlan értékesítése történt meg, elsősorban községekben. Az értékesítéssel az átlag alatti műszaki állapotú, lokációja miatt bérlakás céllal nem hasznosítható ingatlanok állományát konszolidálja a Társaság. Az MR Közösségi Lakásalap továbbra is biztosítja a még visszavásárlási joggal rendelkező bérlői részére az ingatlan tulajdonjogának megszerzését a NET Program ide vonatkozó szabályai alapján. Ezzel a kedvező lehetőséggel közel 140 család élt 2023 júliusáig.

Az MR Közösségi Lakásalap küldetésének megfelelően megalakulása óta kiemelt figyelemmel követi a lakhatási válságba került családok sorsát. Az egyedi élethelyzeteket alaposan megvizsgálva, azokra a Társaság birtokában lévő ingatlanok hasznosításával egyedi megoldást próbálunk találni.

2023 augusztusáig a jó műszaki állapotú, illetve felújított lakásokra összesen 70 bérleti szerződést kötött az MR Közösségi Lakásalap, partnerségek, pilot projektek keretében, illetve krízishelyzetben lévő családok segítésére. Az alapító Szeretetszolgálatokkal együttműködésben 11 Ukrajnából érkező családnak tudtunk otthont biztosítani: öt esetben Miskolcon, két-két esetben Pécsett és Tápiógyörgyén, valamint egy-egy esetben Komlón és Fóton. Pilot projektjeink közé tartozik az állami gondozásból kikerült fiatalok életkezdésének támogatása. Eddig három ilyen családnak biztosítottunk lakhatást.

Az MR Közösségi Lakásalap olyan közösségi bérlakásmodellt kíván kialakítani, amely fenntartható és megfizethető a társadalom széles rétegei számára és egyben biztosítja a gazdaságos működést is. A szerződéskötés során törekszünk arra, hogy a bérlők lakhatáshoz kapcsolódó költségei összességében ne haladják meg a bérlő havi bevételeinek 30-35%-át. Az eddig megkötött szerződések körében a havi bérleti díj összege 70 ezer forint körül alakul. Most az egyedi elbírálású ügyletek után egy szélesebb kör számára nyitott formával, a bérlakás pályázattal jelenik meg az MR Közösségi Lakásalap. 2024 végéig összesen száz lakásra kívánunk pályázatot kiírni.

A NET Programban résztvevő bérlői által fizetett havi bérleti díj – a törvénynek és az általános szerződéses feltételeknek megfelelően – minden év márciusában a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó átlagos inflációs mértékének figyelembevételével kerül megállapításra. Ez 2022 márciusában 5,1%-os emelkedést, 2023 márciusában 14,5%-os emelkedést jelentett.

Így az egykori NET Programban résztvevők aktuális átlagos bérleti díja 13.000 forint havonta, ezt egészíti ki a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás. Az MR Közösségi Lakásalap az ingatlanok karbantartását, illetve felújítását – a jogszabályokkal összhangban a közpénzek átlátható felhasználása és a nyílt piaci verseny érdekében – közbeszerzési eljárások lefolytatásával biztosítja. 2023 augusztusáig 20 beszerzési eljárást folytatott le az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül építési beruházás tárgyában.

Az MR Közösségi Lakásalap fenntartható modelljének szerves része a sérülékeny csoportba tartozó bérlőink sajátos ügyfélgondozása, mentorálása. A fizetőképesség szempontjából veszélyeztetett családok helyzete igen komplex. Kimondott és vállalt célunk, hogy a családok likviditását helyreállítsuk, a lakhatásuk hosszú távú biztonságát erősítsük.

A mentori szolgáltatást a fizetési nehézségekkel küzdő bérlők önkéntes alapon is kérhetik, míg a jelentős késedelmet felhalmozóknak a szerződésfenntartásához a társaság is előírhatja. A mentori szolgáltatás a bérlők helyzetéhez igazodóan, illetve a mentori javaslatok alapján 3, 6 vagy 12 hónapos időtartamban biztosított.

Sajátos feladatot jelentett a pandémiához kapcsolódó fizetési moratórium lezárása. Az MR Közösségi Lakásalap már a moratórium végét megelőzően proaktív módon kezdte el megszólítani az érintett ügyfeleket, felhívva figyelmüket hátralékukra és a rendezési lehetőségekre. Idén januártól kezdődően rendszeres ügyfélkommunikáció zajlik, melynek célja a tartozás tényéről való tájékoztatáson túl a Társaság által kínált megoldások ismertetése és használatának felkínálása. Ilyen például a kamatmentes részletfizetési-megállapodás, illetve a mentori szolgáltatás. Az MR Közösségi Lakásalap részletfizetési megállapodást 1312 esetben kötött, míg 154 ügyfele pedig a mentori szolgáltatást is igénybe veszi.