NET Bérlőknek

Moratóriummal kapcsolatos kérdések

Meddig tart a törlesztési moratórium?

A vonatkozó jogszabály értelmében 2022. december 31-ig a bérlő fizetési haladékra jogosult a bérleti díj fizetése tekintetében. Azonban javasoljuk, ha anyagi lehetőségei megengedik, hogy továbbra is fizesse a szerződése szerinti bérleti díját, a nagyobb összegű díjtartozás felhalmozás elkerülése érdekében.

Ha lejár a törlesztési moratórium hogyan kell megfizetnem a felhalmozott tartozást?

A moratórium lejárta után társaságunk tájékoztatni fogja a tartozás rendezésének lehetőségeiről.

Kérdésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu címre, vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. postafiókba. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű ügyszámát!

Javasoljuk, ha anyagi lehetőségei megengedik, továbbra is fizesse a szerződése szerinti bérleti díját, a nagyobb összegű díjtartozás felhalmozás elkerülése érdekében.

A felhalmozott tartozásra lesz részletfizetési lehetőségem?

A moratórium lejárta után társaságunk tájékoztatni fogja a tartozás rendezésének lehetőségeiről. Javasoljuk, ha anyagi lehetőségei megengedik, hogy továbbra is fizesse a szerződése szerinti bérleti díját, a nagyobb összegű díjtartozás felhalmozás elkerülése érdekében.

Ha nem tudom kifizetni a felhalmozott tartozásom, mi lesz a szerződésemmel?

A moratórium lejárta után társaságunk tájékoztatni fogja a tartozás rendezésének lehetőségeiről. Javasoljuk, ha anyagi lehetőségei megengedik, hogy továbbra is fizesse a szerződése szerinti bérleti díját, a nagyobb összegű díjtartozás felhalmozás elkerülése érdekében.

Kérdésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu címre, vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. postafiókba. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű ügyszámát!

 

Számlázással kapcsolatos kérdések

Szeretnék információt kapni azzal kapcsolatban, hogy van-e fizetési elmaradásom és ha igen, akkor mennyi. Milyen módon kérhetek erről információt és hol?

Erre a kérdésre kizárólag a konkrét szerződés ismeretében tudunk választ adni.

Kérdésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. címre. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű ügyszámát!

Részletfizetés kérhető-e a tartozásra?

Egyelőre nem kérhető, azonban egy megfelelő konstrukció kidolgozása folyamatban van.

Tartozását csökkentheti csekken vagy átutalással.

 

Kérhetek-e csekkpótlást?

Igen.

Kérdésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu címre, vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. postafiókba. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű ügyszámát!

Milyen számlaszámra kell utalni, mit kell a közlemény rovatba írni?

Bérleti díj befizetést az MR Lakásalap Nkft. OTP Banknál vezetett 11784009-22237817-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel bérlőazonosítóját.

Kérhetem-e más névre a számlát?

Számlát kizárólag a bérlő nevére tudunk kiállítani.

Adatmódosítással kapcsolatos kérdések

Lehet-e másik levelezési címet megadni?

Amíg a bérleti szerződése él, nem lehetséges másik levelezési címet megadni. Kizárólag bérleménye címére küldünk ki levelet Önnek.

Mi a teendőm, ha huzamosabb ideig nem a bérleményben tartózkodom?

Ha két hónapot meghaladó ideig a bérleményen kívül tartózkodik a bérlő, akkor ezt előzetesen, írásban kell jeleznie  az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy levélben a  1300 Budapest, Pf. 152. címen.

Ingatlanvisszavásárlással kapcsolatos kérdések

Visszavásárolható még az általam bérelt ingatlan? Ha igen, akkor meddig?

A visszavásárlási jog azt a Bérlőt illeti meg, aki eredetileg az ingatlan tulajdonosa volt. A Bérlőt a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő hetvenkettedik hónap utolsó napjáig illeti meg a visszavásárlási jog.

Közeli hozzátartozónak van lehetősége megvásárolni az általam bérelt ingatlant?

Erre nincs mód, csak a bérlőnek, aki eredetileg tulajdonosa volt az ingatlannak, van lehetősége megvásárolni az általa bérelt ingatlant. A visszavásárlás során ugyanis csak az eredeti tulajdonjogi viszonyok állíthatóak vissza.

Mi a pontos menete a visszavásárlásnak?

A visszavásárlási jogot a Társaságunk felé írásban benyújtott, egyoldalú visszavásárlási nyilatkozattal lehet gyakorolni, melyben egyértelműen meg kell jelölni, hogy Ön/Önök, mint Bérlő/Bérlők, élni kívánnak a törvényben biztosított és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jogukkal az ott megjelölt feltételek szerint.

Kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, hogy tájékoztatást és mintanyilatkozatot küldhessünk Önnek.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu címre, vagy az 1300 Budapest, Pf. 152. postafiókba. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő szerződésszámát.

 

Jár kedvezmény a vételárból?

A vételárból nincs lehetőségünk kedvezmény nyújtására, mert a vételár jogszabályban meghatározott.

Lakhatási hozzájárulással kapcsolatos kérdések

Bejelenthetem-e az általam bérelt ingatlanba az élettársamat, házastársamat, más hozzátartozót?

Bérlő az Ingatlanba csak a házastársát vagy élettársát, saját, illetve házastársa vagy élettársa nevelésében álló, családi pótlékra jogosító gyermeket, továbbá a családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe vett gyermeket fogadhatja be. A bejelentést a Bérlő előzetesen írásban kell, hogy jelezze és szükséges hozzá a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása.

Elköltözött egy családtag, hogy kell kijelenteni az általam bérelt ingatlanból?

A jogszerűen együttlakó személyek szívességi lakáshasználónak minősülnek, akiknek lakáshasználati jogosultságáról Bérlők a jogszabályi keretek között szabadon dönthetnek. Az Ingatlanban jogszerűen tartózkodó személyek tekintetében történő változást Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadó felé írásban bejelenteni.

A bérlő a Kormányhivatal illetékes csoportjánál személyesen kezdeményezze a lakcímrendezési eljárást.

Amennyiben kérése lenne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. címre. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű bérlőazonosítóját!

Lejárt a lakcímkártyám(on szereplő tartózkodási hely érvényességi ideje), hogyan kell megújítani?

Kérjük, küldje meg Társaságunk részére a Lakcímbejelentő lap nyomtatványt, hogy hozzájárulhassunk megújításához.

Hozzájárul-e az MR Lakásalap Nkft. hogy nevelőszülő legyek?

Hozzájárulásunk biztosításához az ügyhöz kapcsolódó rendelkezésre álló összes dokumentum másolatát küldje meg részünkre. Hozzájárulásunkat a körülmények ismeretében tudjuk megadni.

Közös költséggel kapcsolatos kérdések

Ha tartozás van, kinek és hogyan kell rendezni?

A bérleti időszak alatt a bérlőt terhelő tartozásokat a bérlőnek kell megfizetnie.

Van-e részletfizetési lehetőség?

Javasoljuk, ha anyagi lehetőségei megengedik, h továbbra is fizesse a szerződése szerinti közös költségét a nagyobb összegű díjtartozás felhalmozásának elkerülése érdekében.

A közös költséggel kapcsolatos fizetési feltételekről a társasház közös képviseletével tud egyeztetni.

Felmondhatják-e a szerződésemet a tartozás miatt?

Abban az esetben, igen, ha hat havi hátralékot halmoz fel.

Műszaki problémával kapcsolatos kérdések

Hiba keletkezett az általam bérelt ingatlanban, hol tudom bejelenteni?

A műszaki problémát a hiba észlelésekor azonnal jelezni kell műszaki partnerünknek az alábbi elérhetőségeken.

Hol tart az általam bejelentett hiba javítása, mikor készül el?

A bejelentett műszaki hiba javítása felől a +36 1 795 5100 telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@mrkl.hu címen érdeklődhet.

Hibajavításra szólítottak fel, szeretnék határidő hosszabbítást kérni, lehet-e?

A határidő meghosszabbítását az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy a 1300 Budapest, Pf. 152. címen írásban kérheti.

Lakhatatlanná vált az ingatlan, kaphatunk-e csereingatlant?

Kérdésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. címre. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű bérlőazonosító!

A csatorna bekötése kinek a költsége?

Az ingatlanba történő csatorna bekötése az MR Lakásalap Nkft felelősségkörébe tartozó munkálat.

Kéményellenőrzést hogyan kell kérni?

A katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzi a kéményeket. Bármikor kérhető rendkívüli ellenőrzés a 1818-as telefonszámon (9-es menüpont).

Bővíthetem-e az ingatlant, amit bérlek?

Minden változtatási szándékot írásban kell előzetesen jelezni az MR Lakásalap Nkft felé. Amennyiben kérdése van, keresse ügyfélszolgálatunkat.

Egyéb

Hogyan kaphatok tulajdonosi hozzájárulást a közmű átírásához?

A közműszolgáltatótól beszerzett szükséges nyomtatványokat el kell juttatni az MR Lakásalap Nkft. részére az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy az 1300 Budapest, Pf. 152. címre.

Kérhetek-e szerződés másolatot?

Igen, postai úton írásban vagy e-mailben kérhető.

Elhalálozás esetén ki örökli meg a bérelt ingatlant? A bérleti szerződés megmarad-e?

Örökölni nem lehet az ingatlant, mivel az nem a bérlő tulajdona. A bérleti szerződést az arra jogosult személy folytathatja. Egyéb esetben lezárjuk a szerződést.

A Bérlő halála a bérleti jogviszonyt nem szünteti meg, a lakásbérleti jogot a Bérlővel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a Bérlő, illetve a Bérlővel még életében együtt lakó gyermeke folytathatják. Ebben az esetben az eredeti szerződéses jogviszony – a Bérlő személyében bekövetkezett változással – jogfolytonossá válik.

Hogyan lehet felmondani a bérleti szerződést?

Írásban benyújtott, két tanúval ellátott jognyilatkozat útján. Amennyiben adott hónap 15. napjáig történik a bejelentés, akkor a következő hónap utolsó napjával, amennyiben 15-e után, akkor a következő 2. hónap utolsó napjával szűnik meg a bérleti jogviszony. A megszűnésig mindent ugyanúgy fizetnie kell tovább a bérlőnek.

Lakás felújítási támogatást vehetek-e igénybe a bérelt ingatlanra?

Nem lehet, mert az MR Lakásalap Nkft az ingatlan tulajdonosa.

Tartozás miatt megszűnt a bérleti szerződésem. Ebben az esetben köthetek-e újat?

Írásban kell kérvényezni. A szerződést társaságunk a körülmények figyelembevételével vizsgálja felül.

Vállalkozás székhelyeként szolgálhat-e a bérbe vett ingatlan?

Igen, szolgálhat. Minden esetben az MR Lakásalap Nkft -nak engedélyeznie szükséges. A bérlőnek írásban kell kérelmezni a vállalkozás adatainak és TEÁOR számának megadásával. A vállalkozásnak az ingatlanban is kell működnie, valamint bérlőnek, bérlőtársnak vagy jogszerűen együttlakónak tulajdonosnak  kell lennie a vállalkozásban, gazdasági vagy egyéb érdekeltséggel (pl. képviselői, tagi) kell rendelkezzen benne.

NET Részletvevőknek

Moratóriummal kapcsolatos kérdések

Ha lejár a törlesztési moratórium hogyan kell megfizetni a felhalmozott tartozást?

A fizetési haladékot biztosító moratórium 2022. december 31-én lejárt. 2023. január 1. napjától ismét a Részletvétel szabályairól szóló általános tájékoztatónak megfelelően, havi rendszerességgel kötelesek vételárrészlet-fizetési kötelezettségüknek. A moratórium alatt kiállított és 2022. december 31-ig nem rendezett számlák kivezetésre kerültek a részletvételi jogviszony folyószámlájáról – ezzel egyidejűleg a részletvételi jogviszony futamideje az adott hónapok számával meghosszabbodott.

 

Részletfizetés kérhető-e a tartozásra?

Lehetőség van átutalással bármikor bármekkora összeget elutalni, akár részleten felüli összeget is, amely jóváírásra kerül a számláján, így csökkenthető a tartozás.  Csekkes befizetésnél pótcsekket tudunk küldeni.

Számlázással kapcsolatos kérdések

Szeretnék információt kapni azzal kapcsolatban, hogy van-e fizetési elmaradásom és, ha igen, akkor mennyi. Milyen módon kérhetek erről információt és hol?

Erre a kérdésre kizárólag a konkrét szerződés ismeretében tudunk választ adni.

Kérdésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. címre. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű ügyszámát!

Kérhetek-e csekkpótlást?

Igen. A csekkpótlás iránti igényt az MR Lakásalap Nkft.-nak kell megküldenie.

Milyen számlaszámra utalhatok, mit kell a közlemény rovatba írni?

Vételárrészlet befizetést a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. 10032000-20092294-00000093 számú bankszámlaszámlájára kell beutalni, a közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel ügyszámát.

Ingatlanvásárlással kapcsolatos kérdések

Hogyan kell végtörleszteni?

Kérdésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. címre. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű ügyszámát!

Eladható-e az ingatlan?

Igen, azzal a kitétellel, hogy a vételárból Maradványvagyon-hasznosító Zrt. felé fennálló tartozásrészt kell először rendezni.

Hogyan tudhatom meg, hogy törölték-e már a jelzálogot?

Kérdésével kérjük, forduljon a területileg illetékes földhivatalhoz.

Átvihető-e másik ingatlanra a tartozás?

A részletfizetés időtartama alatt nem vihető át a tartozás.

Adatmódosítással kapcsolatos kérdések

Lehet-e levelezési címet megadni?

Igen, mert részletvételes ügyfélnek nem kell feltétlenül az ingatlanban laknia. A változtatást az összes tulajdonos aláírásával írásban kell kérni.

Elhunyt a tulajdonos, hogyan kell bejelenteni, milyen papírt kell beküldeni?

Írásban kell bejelenteni (az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy a 1300 Budapest, Pf. 152. címen) a halotti anyakönyvi kivonat másolatával.

Egyéb

Közös költség tartozásom van a bérleti díjas időszakról, kinek kell azt kifizetni?

Az ügyfélnek kell kifizetnie a közös képviselő részére. Amennyiben időközben a tartozás rendezésre került, akkor ez ügyben a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-vel kell a kapcsolatot felvenni.

Szeretném eladni a telek egy részét, ez lehetséges-e?

Abban az esetben van erre lehetőség, ha a vételárból rendezi a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. felé fennálló tartozását teljes összegben.

CSOK-ot, hitelt, lakás felújítási támogatást szeretnék felvenni, lehet-e?

CSOK-ot, felújítási támogatást fel lehet venni, hitelt nem. Az említett esetekben kérelem szükséges a banktól a ranghelycserére.

Lakcím bejelentéshez kell-e hozzájárulást kérni?

Nem kell, mivel az ügyfél a tulajdonos.

Végrehajtást jegyezhetnek-e az ingatlanra?

Igen.

Ha végrehajtás alatt van az ingatlan el is árverezhetik?

Az ügyfél tulajdonába kerüléstől 3 évig nem, 3 év után viszont elárverezhető az ingatlan.

Válás esetén módosítható-e a tulajdonhányad?

Kérdésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Írhat az ugyfelszolgalat@mrkl.hu vagy az 1300, Budapest, Pf. 152. címre. Munkatársainkat munkanapokon 8 és 17 óra között elérheti a +36 1 795 5100-as telefonszámon.

A levelekben mindenképp tüntesse fel, telefonos ügyintézéshez pedig készítse elő hatjegyű ügyszámát!

Kiadhatom-e albérletbe az ingatlant?

Igen, kiadható és be is lehet jelenteni a bérlőt a lakcímre.

Szükséges-e az MR Lakásalap Nkft. hozzájárulása az Otthonfelújítási Programban történő részvételhez?

Nem, a Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához” című (RRF-REP-10.13.1-24 azonosító jelű) felhívással összefüggésben a programban történő részvételhez az MRKL hozzájárulását nem kell beszerezni.